KVVG Friesland

De Klachtencommissie Friesland (KVVG) is per 1 januari 2019 gestopt met de werkzaamheden als klachtencommissie. Het bestuur heeft hiertoe besloten omdat de klachtencommissie, zoals deze de afgelopen jaren heeft gediend, niet meer nodig is. Cliƫnten en naasten met klachten over de geleverde zorg die daar niet met hun eigen zorgaanbieder uit kunnen komen, kunnen voortaan terecht bij uw landelijke geschilleninstantie.

Waarom?

Met het inwerking treden van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt de behandeling van klachten en geschillen op een andere manier geregeld. De instelling van een klachtencommissie is daarbij niet meer verplicht: klachten en geschillen worden vanaf 1 januari behandeld door de landelijke geschilleninstantie waar de zorgaanbieder bij is aangesloten.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgaanbieder. Indien u een klacht heeft kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van uw zorgaanbieder. Deze zal u verder informeren en waar nodig verwijzen naar de betreffende geschilleninstantie.